Права і свободи людини: від теорії до практики – участь студентів у творчому конкурсі!

  🇺🇸 В рамках проєкту «Формування культури консенсуального вирішення конфліктів як спосіб досягнення справедливості в українському суспільстві», що реалізується ГС «Українська академія медіації» за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програма USAID «Справедливість для всіх» – USAID Justice for All Activity проводився творчий студентський конкурс «Мої права: Знаю, користуюсь, захищаю», метою якого є привернення уваги студентської спільноти до прав людини.

🎨Для  участі у конкурсі необхідно було створити  оригінальний малюнок,  фото, колаж чи плакат, в якому відобразити   своє бачення проблем  та механізмів захисту прав людини. В рамках навчальної дисципліни «Права і свободи людини» студенти 3-го курсу Факультету прикладної математики, виявили неабиякий  інтерес та креативність  до вивчення прав людини та громадянина. 

🧑‍🎨💻Студенти групи КП-11 Бодаква Кирил, Жолобіцька Анастасія, Здоровенко Кирило, Кирильчук Олександра, Кучеренко   Дмитро,  Кучеренко  Сергій, Мазний Степан та Небесна Анна,  використали свої навики технічної спеціальності для участі у  творчому Конкурсі та представили свої власні оригінальні  роботи, присвячені  правам людини.

🔥Крім того, слід відмітити, студенток 3-го курсу Факультету соціології та права (група СП-14) Давиденко Марину,  Романенко  Аліну, Скулинець Іванну та Стадник Вікторію,  які своєю колективною роботою на Конкурс продемонстрували  не лише   технічні skills, а  й відобразили   своє розуміння  прав людини у контексті сучасних реалій.

✅Стрімкий розвиток технологій та інформаційного суспільства,  індивідуалістична спрямованість, пошук ефективних засобів забезпечення  та захисту  прав людини підтверджує  зростання ролі міждисциплінарного підходу до вивчення навчальних дисциплін та новаційних рішень.

💙Проведення конкурсів такого формату  та  активна участь студентів,  при чому різних спеціальностей характеризує підвищення рівня правосвідомості  та формування громадянської позиції  серед молоді.

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM