Гуртки наукового спрямування

3 метою підвищення інтелектуального та культурного рівня осіб, які навчаються в KПI ім. Ігоря Сікорського, організації ïx культурного відпочинку, виховання у студентів загальнолюдських цінностей, мотивації до розвитку творчих здібностей, формування громадської свідомості, соціальної активності та підвищення почуття патріотизму у студентів KПI ім. Ігоря Сікорського створено гуртки за інтересами студентів.

Запрошуємо до роботи у гуртках:

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM