Магістратура

Кофедра інформаційного, господарського та адміністративного права здійснює підготовку магістрів права  за спеціальністю 081 “Право” за освітньо – професійною  програмою “Господарське та адміністративне право і процес”

Освітня програма:

«Господарське та адміністративне право і процес» 2021 р

«Господарське та адміністративне право і процес»  2020 р.

Форми та термін навчання

 • денна форма навчання – 1 рік 4 місяці (освітньо-професійна програма)
 • заочна форма навчання – 1 рік 4 місяці (освітньо-професійна програма)

Якщо ти хочеш продовжити навчання після одержання диплома «бакалавра», то ти можеш вступити до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на 1 курс магістратури. Ти будеш здобувати наступний рівень вищої освіти – рівень магістра. Навчання на цьому освітньому рівні триває 1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців залежно від обраної програми для навчання — освітньо-професійної або освітньо-наукової. Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи, освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури.

Якщо ти будеш навчатись у магістратурі за спеціальністю 081 Право, тобі доведеться складати вступні випробування у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей (ЄФВВ). Оцінки єдиного вступного іспиту з англійської, німецької, іспанської, французької мов та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей приймаються за 2020 та 2021 роки. ПЗареєструватись для участі у ЄВі та ЄФВВ ти маєш з 11 травня до 03 червня (до 18.00), а скласти випробування 30 червня (ЄВІ) та 02 липня (ЄФВВ).

Покрокова інструкція реєстрації та подання електронних заяв для вступників до магістратури через електронний кабінет

Увага! Цього року вступ на магістратуру за напрямком 081 “Право” можливий тільки на основі диплому бакалавра за напрямком 081 “Право” та 293 «Міжнародне право»

Перелік вступних випробувань

 1. Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ)
 2. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)

Програми вступних випробувань

Нагадуємо, що ЄФВВ та ЄВІ відбуваються у формі ЗНО.
Підготовка до ЄВІ на сайті Українського центру оцінювання якості освіти
Підготовка до ЄФВВ на сайті Українського центру оцінювання якості освіти

 Бюджетні місця 

Денна форма навчання: 2021 рік – інформація очікується, 2020 рік – 15 місць.

Вартість навчання

Денна форма навчання – 44 100 грн/рік
Заочна форма навчання – 26 200 грн/рік
Джерело на сайті Приймальної комісії

Тестова частина єдиного фахового вступного випробування міститиме завдання з восьми базових правничих дисциплін:
• конституційне право України;
• адміністративне право України;
• цивільне право України;
• цивільне процесуальне право України;
• кримінальне право України;
• кримінальне процесуальне право України;
• міжнародне публічне право;
• міжнародний захист прав людини.Конкурсний бал при вступі для здобуття ступеня магістра на спеціальність 081 «Право» розраховується за формулою:КБ = 0,25×П1 + 0,5×П2 + 0,25×П3,де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів),П2 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест із права (за шкалою від 100 до 200 балів),П3 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест із загальних навчальних правничих компетентностей (за шкалою від 100 до 200 балів).

Перелік документів для вступу

Для вступу до магістратури необхідно подати такі документи:

 • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
 • диплом бакалавра (оригінал та копії)
 • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
 • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
 • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
 • ідентифікаційний код (оригінал та копії)
 • екзаменаційний листок, отриманий при реєстрації на ЗНО з іноземної мови
 • результати ЄВІ (Єдиний вступний іспит – ЗНО з іноземної мови)
 • чотири фотографії 3х4

Прийом заяв та документів (корпус №7, каб. 0-15): 05.08–22.08.2021.

Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу.
Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.


Процедура реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського 2021, які бажають вступити до магістратури


Детальна інформація про вступ в 2021 році:Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2021 році

 1. Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти у 2021 році

  2. Порядок організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти

3. Вартість навчання у 2021/2022 навчальному році

4. Програма вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на здобутого ступеня магістра (спеціаліста)

Розклад роботи Приймальної (відбіркових) комісії та етапи вступної кампанії

Порядок вступу на навчання та проведення єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО здійснюється відповідно до абзаців третього-сьомого п.2 розділу VII та п.4. розділу ІІІ Умов прийому.

КОНТАКТИ

Україна, м. Київ, 03056,
проспект Перемоги, 37,
НТУУ “КПІ”, корпус №7 та №19
+38 (063) 115 73 91
+38 (044) 204 90 20
Facebook
fsp.kpi.ua@gmail.com
Сайт Факультету соціології і права
Сайт Приймальної (відбіркових) комісії КПІ імені Ігоря Сікорського