Нормативні документи КПІ ім. Ігоря Сікорського


Основні нормативні документи які регламентують освітній процес в КПІ ім. Ігоря Сікорського:


стаття 46 Закону України «Про вищу освіту» «Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти», розділу VIII;

стаття 62 Закону України «Про вищу освіту» «Права осіб, які навчаються у закладах вищої освіти»;

стаття 63 Закону України «Про вищу освіту» «Обов’язки осіб, які навчаються у закладах вищої освіти»;

Статут КПі ім. Ігоря Сікорського;

Кодекс честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»;

Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського;

Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу;

Положення про поточний, календарний та семестровий контроль в КПІ ім. Ігоря Сікорського;

Правила внутрішнього розпорядку;

Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках НТУУ „КПІ” ;

частина 3, абзац 2 ст. 13 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення».

Повний перелік документів, які регулюють освітній процес в КПІ ім.Ігоря Сікорського

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM