Наукова робота та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

Науково-дослідна робота Кафедри з фундаментальних та прикладних проблем інформаційного, господарського та адміністративного права є ефективним підґрунтям підготовки якісно нових фахівців у вищій школі. Колектив викладачів та аспірантів Кафедри активно працюють в цьому напряму.

Щороку працівники кафедри публікують понад 30 наукових статей та виступають на численних наукових конференціях. Колектив кафедри приймає участь у роботі фахових груп та комісій, редакційних комісій тощо. Так, професор Кафедри Лук’янчиков Є. Д. є членом експертної групи з проведення державної атестації наукових установ за науковим напрямом суспільних наук Міністерства освіти і науки України, доцент Кафедри Фурашев В.М. є членом редакційної комісії фахового журналу «Інформація і право».     

Досвідчені науково-педагогічні працівники беруть активну участь у становленні молодих науковців: за період із 2018 року на Кафедрі здійснюється підготовка аспірантів. Також, науковці кафедри входять до складу спеціалізованих вчених рад та беруть участь у створенні разових спеціалізованих рад для присудження ступеня доктора філософії у галузі права.

27 лютого 2017 р. відбувся захист дисертації В. І. Новошицької на тему «Відшкодування збитків у сфері господарювання», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право.

12 грудня 2017 р. відбувся захист дисертації Дубняк М.В.  на тему «Правове регулювання інформаційної взаємодії у місцевому самоврядуванні», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

У 2017 році відбувся захист дисертації Дорогих С.О. на тему «Правові та організаційні основи інформаційної діяльності законодавчої гілки влади в Україні», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

У 2020 році Бевз С.І. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора юридичних наук на тему: «Адміністративно-правове регулювання державного управління у сфері господарської діяльності в Україні» (спеціальність 12.00.07. – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).

19 квітня 2021 року відбувся захист дисертації Шерстюк Г.М., в результаті якого присуджено ступінь доктора філософії у галузі 081 «Право».

11 травня 2021 року відбувся захист дисертації Кухарчук А.М. на тему «Правове становище фізичної особи як суб’єкта організаційно-господарських повноважень», поданої на здобуття на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 «Право».

Викладачі кафедри інформаційного господарського та адміністративного права, які забезпечують освітньо-професійну програму «Господарське та адміністративне право і процес» другого (магістерського) рівня вищої освіти, активно вдосконалюють свої професійні навики, зокрема шляхом участі у тематичних вебінарах, тренінгах та курсах.

Бевз Світлана Іванівна успішно завершила Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації за програмою:”Інновації в забезпеченні якості викладання навчальних дисциплін адміністративно-правового блоку та здійнення галузевих фахових наукових досліджень у ЗВО в умовах воєнного стану” (6 кредитів ECTS, 180 годин, 21.07. – 25.08.2022)

Подоляк Світлана Анатоліївна успішно завершила навчання в рамках Erasmus+ Programme Jean Monnet Module ‘Online UGent Academy on EU Law and Policy for Ukrainian Lecturers’ (Academy4UA) (18.04. – 16.06.2023)

Новошицька Валерія Ігорівна брала участь у всеукраїнському науково-педагогічному підвищенні кваліфікації “Удосконалення професійної компетентності викладача юридичних дисциплін” (15.11-26.12.2021)

Лук’янчиков Євген Дмитрович брав участь у міжнародних наукових заходах – Scientific publications (19.11.2021 р.) та European conference (4-16 червня 2021 р.).

Кравчук Олексій Олегович в Національній школі суддів України завершив програму за темою: «Підвищення кваліфікації для суддів Вищого антикорупційного суду». 22 -26 лютого 2021 р.) та програму за темою: «Судовий розгляд кримінальних проваджень щодо протидії відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом» (29 – 30 березня 2021 р.).

Шерстюк Ганна Миколаївна 06 грудня 2021 р. завершила міжнародне стажування за програмою Jagiellonian University (Krakow, Poland).

The Growing Career Of Actuarial Science You Can Consider

Методичні та наукові семінари
(детальніше – тут)

Важливим елементом діяльності Кафедри є наукові та методичні семінари, які за своєю сутністю є колективною формою науково-методичної роботи і мають на меті підвищення якості освіти, професійної майстерності викладачів та наукових пошуків . Такі заходи дають змогу обговорити актуальні питання організації навчально-виховного процесу, виявити різноманітні підходи до розв’язання існуючих проблем, ознайомитися з передовими досягненнями у методиці викладання дисциплін та обмінятися досвідом.

21 вересня 2022 року відбувся методичний семінар на тему: “Інноваційні методи та технології викладання у сучасній системі вищої освіти”, а 29 вересня – науковий семінар на тему «Економіка результату: цифрові та правові трансформації».

Також, 19 січня 2022 року, на Кафедрі відбулось обговорення методичного семінару «Використання сучасних методів навчання в закладах вищої освіти», модератором якого виступав д. пед. н., проф. кафедри філософії Валентин Тесленко. В рамках методичного семінару піднімались питання важливості проведення інтерактивних лекцій, побудови моделі інноваційного навчання, яка включає активну участь студента в процесі навчання, можливості прикладного використання знань в реальних умовах, представлення концепцій і знань у найрізноманітніших формах, підходах до навчання як до колективної діяльності, акцентах на процесах навчання, а не на запам’ятовування інформації.

Колектив Кафедри  постійно удосконалюється на науковому просторі, має перспективні  плани і проєкти на майбутнє. Бажаємо невпинного професійного розвитку!

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM