Аспірантура PhD

На кафедрі здійснюється підготовка докторів філософії за спеціальністю 081 «Право».


ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії 2021 рік


Перелік документів, що подаються для вступу до аспірантури:

 • заява про прийом до аспірантури подається на ім’я ректора (бланк заяви розміщений у розділі «Документи та посилання»);
 • анкета (бланк знаходиться у розділі «Документи та посилання»);
 • копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копія військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • копія документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (в разі, якщо вступник претендує на отримання стипендії під час навчання);
 • витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету/інституту про рекомендацію до вступу до аспірантури (за наявності) (бланк знаходиться у розділі «Документи та посилання»);
 • список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений завідуючим кафедри до якої планується вступ. У списку виділити публікації у фахових виданнях та у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science (бланк знаходиться у розділі «Документи та посилання»).
  Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня доктора філософії на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) проводиться в такі строки*:Початок прийому заяв та документів17 травня 2021 рокуЗакінчення прийому заяв та документів25 червня 2021 рокуСтроки проведення вступних випробувань26 серпня 2021 року – 07 вересня 2021 рокуТермін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення09 вересня 2021 рокуЗакінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення14 вересня 2021 рокуОприлюднення наказу про зарахування вступників на місця державного замовленняне пізніше 15 вересня 2021 рокуЗакінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб15 вересня 2021 рокуОприлюднення наказу про зарахування вступників на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осібне пізніше 22 вересня 2021 року

Більш детальна інформація про вступ до аспірантури у 2021 році, зокрема, про терміни та порядок подання документів – на сайті відділу аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського


Відділ аспірантури НТУУ “КПІ”

Контактний телефон: +38 (044) 236 21 49

Адреса електронної пошти: aspirantura@kpi.ua

Адреса: м. Київ, пр-т Перемоги, 37, НТУУ “КПІ”, корпус 1, каб. 247).

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM