Історія кафедри

Історія кафедри бере свій початок від секції права, що існувала в 1989-1991 рр. У 1994 р. в КПІ було створено кафедру правознавства, і в 1996 р. у зв’язку зі створенням в КПІ факультету права кафедру було перейменовано на кафедру господарського та кримінального права. Після об’єднання факультетів права і соціології (26.08.2008 р.) кафедра увійшла до складу новоствореного факультету. У зв’язку з цим рішенням Вченої Ради КПІ від 08.12.2008 р. та наказом ректора від 03.03.2009 р. кафедру було перейменовано на кафедру адміністративного, фінансового та господарського права. У травні 2013 року Вченою радою університету було змінено назву кафедри на «Кафедра господарського та адміністративного права».

Відповідно до рішення Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського від 14 грудня 2020 року (Протокол № 8) керівництвом університету було прийнято рішення реорганізувати кафедру господарського та адміністративного права, кафедру інформаційного права та права інтелектуальної власності та кафедру публічного права, факультету соціології і права.

Відтак, на базі цих кафедр з 01.07.2021 року (наказ № НУ/34/2020 від 31.12.2020 р.) були створені дві кафедри: кафедра інформаційного, господарського та адміністративного права і кафедра інтелектуальної власності та приватного права.

В різний час на кафедрі працювали і працюють відомі вітчизняні вчені-правознавці: доктори юридичних наук, професори І.П. Голосніченко (завідувач кафедри з 2008 р. по 2016 р.), Д.І. Голосніченко, С.Г. Гордієнко, А.Ф. Зелінський, В.М. Марчук, П.С. Матишевський, В.П. Мікулін, В.І. Осадчий, Г.В. Пронська, А.П. Тузов (завідувач кафедри з 1994 р. до 01.07.2008 р.; засновник та декан факультету права НТУУ “КПІ” у 1996-2008 рр.), Ю.О. Фрицький, О.Х. Юлдашев, а також доктор економічних наук, професор А.Ф. Гончар, доктор психологічних наук, професор С.І. Яковенко.

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM