Ініціативні теми

У 2023 р. викладачами Кафедри ІГАП розпочато виконання науково-дослідної ініціативної теми «Право та економіка: взаємозв’язок в умовах цифровізації та європеїзації» (реєстраційний номер 0123U100816).

 Метою ініціативної теми є розробка науково обґрунтованих теоретичних положень, що відповідають сучасним умовам розвитку суспільства та держави щодо співвідношення права та економіки, впливу цифровізації та європеїзації на розвиток правової системи України загалом та права, правового регулювання економіки, зокрема, та формування на їх основі пропозицій щод вдосконалення законодавства.  

Головні здобутки за темою мають сприяти забезпеченню системності у питанні правового забезпечення  відносин, що виникають у зв’язку із розвитком цифрової економіки та ефективного взаємозв’язку економіки та права в умовах цифровізації.

Колектив викладачів, аспірантів і студентів факультету соціології і права Національного технічного університету України «КПІ ім. І. Сікорського» з 2017 року активно розробляє десятирічну науково-дослідну держбюджетну тему «Правове забезпечення сталого розвитку » (реєстраційний номер 0118U100325). 

Розроблено та науково аргументовано пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства та розробки нових норм, спрямованих на забезпечення сталого розвитку, розроблялись навчальні дисципліни для забезпечення підготовки студентів спеціальності 081 “Право” на різних освітніх рівнях (бакалавр, магістр, доктор філософії).

Sustainable Development Goals | National Geographic Society

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM