Наукові видання

Наукове видання «Вісник Національного технічного університету України «ПОЛІТОЛОГІЯ СОЦІОЛОГІЯ ПРАВО» засновано 23 жовтня 2008 року. Засновник – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» . Свідоцтво про державну реєстрацію № 14568-3539 Р. «Вісник» є вітчизняним науковим збірником, що видається в обсязі до 10 ум.друк.арк., з періодичністю 4 рази на рік. Мови видання – українська, російська, англійська. Тираж – 100 екземплярів.

У науково-технічному збірнику «Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні» розглядаються питання кібербезпеки та захисту об’єктів критичної інфраструктури; загальні питання інформаційних технологій і практичні аспекти захисту інформаційних ресурсів; нормативно-правові, методологічні та метрологічні аспекти захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, захист мовної інформації на об’єктах інформаційної діяльності; актуальні питання функціонування системи криптографічного захисту інформації; сучасні проблеми і тенденції розвитку та підготовки спеціалістів системи захисту інформації.

Засновник і видавець збірника: Національний технічний університет України “Киівський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” (з 2000 р.)

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM