Студентське життя

ПРИВІТАННЯ СТУДЕНТІВ КІГАП З НАГОДИ РІЧНИЦІ СТВОРЕННЯ ФСП

Приємного перегляду!

СП-23 та куратор Інна Бондарчук

СП-11 та куратор Ірина Солончук

СП-13 та куратор Оксана Самчинська

СП-01 та куратор Марія Куляша

В КПІ ім. Ігоря Сікорського працює широка мережа організацій, які представляють інтереси студентів, організують їх дозвілля, науковий пошук, захист громадських інтересів. З повним їх переліком можна ознайомитись на сайті університету.

Студентські організації:

 • Студентська рада КПІ ім. Ігоря Сікорського та Студентська рада ФСП – це організації, що займаються самоврядуванням студентів, організацією заходів та культурним аспектом студентського життя. Основним їх завданням є створення проектів для активної участі всіх студентів у повсякденному житті університету, його вдосконалення та урізноманітнення.
 • Студентська рада студмістечка – це добровільна організація студентів, головними задачами якої є захист прав студентів, покращення умов проживання, контроль роботи адміністрації студмістечка, організація дозвілля студентів та доведення інформації щодо студмістечка. Структурно Студрада студмістечка поділена на відділи (житлово-комунальний, масових заходів, зовнішніх зв’язків, захисту прав студентів та інформаційний), роботою яких керує Президія.
 • Студентська профспілка – добровільна неприбуткова громадська організація, яка об’єднує в своїх лавах студентів, що навчаються в КПІ ім. Ігоря Сікорського. Мета організації – через конструктивний діалог з усіма ланками адміністрації ВНЗ на партнерських засадах створювати оптимальні умови для навчання, побуту та відпочинку кожного студента університету.

Наукові організації:

 • Наукове товариство студентів та аспірантів, докторантів і молодих вчених КПІ ім. Ігоря Сікорського (НТСА) та її секції
 • Belka Space – відкритий простір для спільної студентської наукової творчості
 • Lampa – відкрита лабораторія електроніки
 • Рада молодих вчених

Спорт і оздоровлення

Спортивно-оздоровча діяльність на факультеті соціології і права є однією з найдоступніших і наймасовіших форм рекреації завдяки неймовірній кількості активістів, які намагаються покращити власну фізичну форму та тонус і разом з цим заохочують інших студентів факультету до рухливості та активності.

Спорт і оздоровлення | Факультет соціології і права КПІ ім.Ігоря Сікорського

Військова підготовка

📢 Добір на кафедру військової підготовки КПІ
Військова кафедра КПІ до 15 липня 2021 року проводить добір на контрактне навчання. Навчання триває 2 роки. Випускники здобудуть звання молодшого офіцера запасу.
Для участі у конкурсному доборі потрібно до 15 липня подати до приймальної комісії (202-й кабінет 27-го корпусу КПІ) пакет документів.
📋 Усе про вступ на кафедру військової підготовки — за посиланням.

Відділ кадрів ☎204-81-12 ✉kadr.kvp@kpi.ua

Навчальна частина ☎204-92-42 ✉osvita.kvp@kpi.ua

Бухгалтерія ☎204-93-46 ✉finance.kvp@kpi.ua

Завідувач кафедри ☎204-84-72 ✉kvp@kpi.ua

Бібліотека

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу 2019040115573670-1.jpg

Науково-технічна бібліотека ім. Г.І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інcтитут імені Ігоря Сікорського».

Бібліотека КПІ – інтелектуальна, комунікаційна, інноваційна відкрита платформа; надійний партнер університетської та фахової спільноти у розвитку освітньо-наукового середовища

 • Інтелектуальність – Бібліотека сприяє народженню нових знань та ідей; знання та ідеї народжуються Бібліотекою
 • Комунікаційність – Бібліотека – комфортне фізичне та віртуальне середовище для спілкування користувачів; Бібліотека знаходиться в центрі наукової комунікації Університету
 • Інноваційність – Бібліотекарі постійно досліджують, навчаються, освоюють, впроваджують та поширюють інновації
 • Надійний партнер – Університету у розвитку освітньо-наукового середовища; фахової спільноти у розвитку інформаційно-бібліотечної справи в Україні
 • Відкрита платформа для спільноти – Відкриті для усіх, із ким маємо спільні цілі та цінності.

Окрім того, працівниками бібліотеки регулярно проводяться різні заходи, присвячені академічній доброчесності, зокрема: «ДоброЧесність: цінності в щоденних вчинках» (18.05.2021), Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів (03.08.2021), «ДоброЧесність: цінності в щоденних вчинках. Роботи на замовлення» (20.10.2021), Громадське обговорення проєкту «Порядку встановлення фактів порушення академічної доброчесності в КПІ ім. Ігоря Сікорського» (27.01.2022). Долучайтесь!

Звертаємо увагу на університетські інформаційні ресурси, які допоможуть бути в курсі актуальних новин КПІ ім. Ігоря Сікорського:

Веб-сторінка ПРОФКОМУ СТУДЕНТІВ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО саме він представляє та відстоює законні права та інтереси студентів перед адміністрацією факультетів/інститутів, університету, в органах державної влади та місцевого самоврядування, а також з іншими об’єднаннями громадян.

Веб-сторінка Відділу академічної мобільності КПІ ім. Ігоря Сікорського, який відповідає за інформаційну підтримку та документосупровід в питаннях академічного обміну студентів та викладачів, а саме:

 • Інформування та консультування
 • Координація програм
 • Розвиток співпраці з українськими та закордонними університетами
 • Організація інформаційних заходів, спрямованих на популяризацію програм

Веб-сторінка Департаменту навчально-виховної роботи, де студент може знайти інформацію про можливості професійної самореалізації та розвитку ціннісних орієнтирів особистості.

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM