Академічна мобільність

Відділ академічної мобільності КПІ ім. Ігоря Сікорського відповідає за інформаційну підтримку та документосупровід в питаннях академічного обміну студентів та викладачів, а саме: інформування та консультування, координація програм, розвиток співпраці з українськими та закордонними університетами, організація інформаційних заходів, спрямованих на популяризацію програм.

Положення про академічну мобільність КПІ ім. Ігоря Сікорського
Regulation on academic mobility at Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

Деталі та ще більше можливостей – за посиланням!

Що таке академічна мобільність?

Академічна мобільність – це можливість учасників освітнього процесу (студентів, викладачів та ін.) навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому закладі вищої освіти або науковій установі на території України чи поза її межами (ст.1 Закону України «Про вищу освіту»).

Чим врегульоване право студентів на академічну мобільність?

Право студентів на академічну мобільність регулюється Законом України «Про вищу освіту»Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність затвердженим постановою КМУ від 12 серпня 2015 р. № 579.

У яких програмах академічної мобільності можна взяти участь?

Студенти мають можливість взяти участь у великій кількості різноманітних програм академічної мобільності. Для пошуку відповідної програми можна скористатися сайтами посольств, стипендіальних фондів, служб академічних обмінів, освітніх організацій та ін. Можна, наприклад, скористатись такими програмами академічного обміну як Global UGRAD (США), Fulbright Graduate Student Program (США), «Mevlana» (Туреччина), Erasmus+ (ЄС) тощо.

Також можна знайти цікаві проекти на сайтах освітніх організацій і програм British Council UkraineФранцузького інституту в УкраїніІталійського інституту культури в КиєвіKyiv Educational Advising Centre та ін.

Студенти та викладачі кафедри інформаційного, господарського та адміністративного права КПІ ім. Ігоря Сікорського беруть участь в програмах міжнародних обмінів у межах укладених університетом договорів із зарубіжними партнерами, зокрема в програмі ERASMUS+.

Кафедрою інформаційного, господарського та адміністративного права реалізовано міжнародну співпрацю у формі проведення міжнародних конференцій із Вроцлавським економічним університетом (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) (м. Вроцлав, Польща), професор Тадеуш Кочовскі, керівник кафедри господарського права Вроцлавського економічного університету (Prof. Tadeusz Kocowski, the head of Deprtment of Economic Law of the Wroclaw University of  Economics) включений до складу редколегії Вісника НТУУ “КПІ” Політологія. Соціологія. Право.

Також організована співпраця з Варшавським університетом (Uniwersytet Warszawski) (м.Варшава, Республіка Польща). Вчені університету беруть участь у наукових конференціях факультету. Професор Варшавського університету, керівник аспірантських програм Яцек Вірчинські (Prof. UW Dr. Hab. Jasek Wierciński, Director of PhD Studies Program, University of Warsaw) включений до складу редколегії Вісника НТУУ “КПІ” Політологія. Соціологія. Право. Перший проректор Вищої торгової школи в Радомі Є.Ясюк (м. Радом. Республіка Польща) включена до складу редколегії Вісника НТУУ “КПІ” Політологія. Соціологія. Право.

Організована співпраця з Бакинським державним університетом (м.Баку, Азербайджан), вчені якого беруть участь у наукових конференціях факультету. Професор Кравчук О.О. брав участь у науковій конференції Бакинського державного університету. Професор Кравчук О.О. включений до редколегії фахового наукового журналу Азербайджанської республіки. Декан юридичного факультету Бакинського державного університету проф. А.Алієв включений до складу редколегії Вісника НТУУ “КПІ” Політологія. Соціологія. Право.

Професор Кравчук О.О. в листопаді-грудні 2017 р. пройшов стажування в Варшавському університеті шляхом участі в проекті “Інноваційний університет та лідерство. Фаза III: інновації та відносини з оточенням”.

Проведено робочу зустріч у Ягелонському університеті (м. Краків, Республіка Польща) із деканом факультету права і адміністрації проф. Єжи Пісуліньські) щодо запозичення сучасних підходів до організації навчального процесу.

Професор Голосніченко Д.І. провів лекцію-бесіду на тему «Політична та економічна ситуація в сучасній Україні» зі студентами технічних вузів з 9-ти країн світу за програмою обміну «Estiem» 2 квітня 2017 року в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM