Згідно з Наказом МОН №643 від 20.07.2022 року, затверджено новий стандарт вищої освіти зі спеціальності 081 Право для другого (магістерського) рівня вищої освіти, який вводиться в дію з 2022/2023 навчального року.

В рамках громадського обговорення, було проведено ряд зустрічей, за підсумками яких вдосконалено та внесено зміни до освітньо-професійної програми “Господарське та адміністративне право і процес” для здобувачів вищої освіти 2022 року набору у відповідності до Стандарту.

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM